Ovi Opći uvjeti poslovanja (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuju odnos između kupca i prodavatelja u prodaji robe koja se nudi u internetskoj trgovini www.gettik.com a regulišu se važećim zakonodavstvom Slovačke Republike.

Definicije

PRODAVATELJ

mioWell, d.o.o., Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava, OIB: 54641136, tvrtka je upisana u trgovački registar Okružnog suda Bratislava I. pod br. 161328/B i ekskluzivni je distributer marke GETTIK u Europi. Dodatne informacije o prodavaču se nalaze u odjeljku “Kontakti”.

 

Kupac 

 1. Kupac je potrošač ili poduzetnik koji kupovinom obavljenom u internetskoj trgovini www.gettik.hr, stupa u ugovorni odnos s prodavateljem.
 2. Potrošač je fizička osoba koja prilikom sklapanja i obavljanja kupoprodajnog ugovora ne djeluje u okviru svoje trgovine ili posla, niti samo u obavljanju svoje profesije.
 3. Potrošač je dužan prodavatelju pružiti svoje kontaktne podatke potrebne za nesmetanu obradu narudžbe ili podatke koje želi imati navedene na dokumentima o kupnji.
 4. Pravni odnosi između prodavatelja i potrošača koji nisu izričito regulirani ovim Općim uvjetima uređuju se odgovarajućim odredbama zakona br. 40/1964 Zb., Građanskog zakonika, zakon br. 634/1992 Zb., o zaštiti potrošača, kao i srodni propisi, svi sa izmjenama i dopunama.
 5. Poduzetnik znači (1) osoba upisana u Trgovački registar (posebno trgovačka društva), (2) osoba koja posluje na temelju trgovačke dozvole, (3) osoba koja posluje na temelju licence koja nije licenca za trgovinu na osnovu posebnih propisa, ili ( 4) osoba koja obavlja poljoprivrednu proizvodnju i registrirana je u skladu s posebnim propisom.
 6. Pravni odnosi između prodavatelja i kupca koji je poduzetnik, a nisu izričito regulirani ovim Općim uvjetom ili ugovorom između prodavatelja i kupca, uređeni su odgovarajućim odredbama Zakona br. 513/1991 Zb., Trgovačkog zakonika s izmjenama i dopunama, kao i odgovarajućim propisima.
 7. Kupac je svjestan da kupovinom robe iz ponude prodavatelja ne dobija nikakva prava na korištenje prodavane registrirane marke, trgovačkog imena, logotipa ili patenta prodavatelja, osim ako nije u konkretnom slučaju drukčiji dogovor.

 

Ugovor o prodaji

 1. Ugovor o prodaji nastaje slanjem narudžbe robe kupcu putem internetske trgovine gettik.hr. Potvrda o primitku narudžbe automatski se generira e-mailom, ima informativni karakter i ne utječe na stvaranje ugovora o prodaji. Dobiveni ugovor (uključujući ugovorenu cijenu) je moguće izmijeniti ili otkazati samo sporazumom stranaka ili iz razloga utvrđenih zakonom.
 2. Odnosi i mogući sporovi koji nastaju na temelju ovog ugovora rješavat će se isključivo u skladu s mjerodavnim pravom Slovačke Republike.
 3. Ugovor se sklapa na slovačkom jeziku.
 4. Prodavatelj se obvezuje da će arhivirati ugovor o prodaji u svrhu njegove uspješne ispunjenosti i da neće davati ovaj ugovor trećim stranama. Koraci koji vode do zaključenja narudžbe jasni su iz ovih Općih uvjeta, a kupac ima pravo upoznati se s njima prije slanja narudžbe. Objavljivanjem na web stranici www.gettik.com prodavatelj omogućava kupcima reprodukciju ovih Općih uvjeta.

 

Sigurnost i zaštita osobnih podataka

 

 1. Ispunjavanjem i slanjem podataka koje zahtijeva sustav internetske trgovine www.gettik.hr kupac pristaje na obradu osobnih podataka izmijenjenih Zakonom br. 52/1998 Zb., o zaštiti osobnih podataka u informacijskim sustavima, s izmjenama i dopunama.
 2. Prodavatelj se obvezuje da će podatke pružene kupcem koristiti isključivo u svrhu ispunjavanja obveza koje proizlaze iz ugovora o prodaji. Ovi se podaci neće pružati trećim osobama ili se komercijalno koristiti, a kupac se obvezuje zaštiti osobne podatke kupaca na takav način, kako ih neovlaštene osobe ne bi mogle zloupotrijebiti.
 3. Kupac ima pravo na pristup i ispravljanje svojih osobnih podataka, uključujući i druga zakonska prava na ove podatke.

 

Cijene robe

 1. Prodavatelj nije obveznik PDV-a, sve cijene su ugovorne i navedene, uključujući zakonsku stopu PDV-a. Cijena robe određuje se prema važećem cjeniku. Prodavatelj se obvezuje isporučiti robu kupcu po cijeni koja je vrijedila u trenutku narudžbe robe.
 2. Cijene ne uključuju savjetovanje, prijevoz ili druge troškove, osim ako nisu navedene u opisu proizvoda.
 3. Prodavatelj zadržava pravo promjene cijena robe bez prethodne najave.

 

Uvjeti plaćanja

 1. U internetskoj trgovini www.gettik.com mogu se koristiti sljedeći oblici plaćanja:
  Plaćanje pouzećem – plaćanje pouzećem robe kurirskom službom

Bankovni prijenos – kupac prenosi uplatu na račun prodavatelja (trenutačno nedostupno)

Karticom za plaćanje – izravno na web stranici, odmah nakon naručivanja robe preko posredničkog portala za plaćanje (trenutačno nedostupno)

 1. Prilikom plaćanja bankovnim prijenosom kupac je dužan upisati kao simbol varijable broj narudžbe za bržu obradu narudžbi i podudaranje plaćanja.
 2. Nakon što uplati iznos za robu na račun prodavatelja, uključujući naknadu za prijevoz, prodavač se obvezuje poslati robu kupcu na adresu navedenu u narudžbi, ako narudžba nije izvršena uz plaćanje pouzećem.
 3. Roba ostaje vlasništvo prodavača do potpunog plaćanja od strane Do prijenosa vlasništva s prodavatelja na kupca koji drži proizvode i usluge u posjedu, kupac ima sve obveze skrbnika i dužan je sigurno skladištiti proizvode i usluge o svom trošku i označiti ih tako da se u svim okolnostima prepoznaju kao roba prodavatelja.

 

Uvjeti dostave

 1. Datum isporuke ovisi o vrsti naručene robe, standardno vrijeme isporuke je 2-14 radnih dana. Roba koja je na zalihi isporučuje se odmah. U slučaju robe koja nije na zalihi, rok isporuke može se produljiti, o čemu je prodavač dužan obavijestiti kupca. Prodavatelj se obvezuje da će vrijeme isporuke robe svesti na minimum.
 2. U slučaju naručivanja robe s oznakom “Dostupnost: trenutno rasprodano”, prodavač se obvezuje da će odmah kontaktirati kupca o mogućem vremenu isporuke takve robe.
 3. U slučaju nemogućnosti ispunjavanja vremena isporuke, prodavač se obvezuje da će odmah obavijestiti kupca. Ako između prodavatelja i kupca nema naknadnog dogovora o isporuci robe u zamjenskom roku, o pružanju druge robe iste kvalitete i cijene ili o drugom zamjenskom učinku, prodavač se obvezuje da će u roku od 7 dana vratiti kupcu plaćenu cijenu robe ili predujam.
 4. Prodavač je odgovoran za robu dok kupac robu ne preuzme. Preuzimanje robe kupcom se smatra vrijeme, kada prodavač kupcu, njegovom zastupniku ili prijevozniku dopušta fizičko raspolaganje robom.
 5. Prodavatelj nije odgovoran za kašnjenje s isporukom robe uzrokovane poštom ili kurirskom službom. U slučaju oštećenja pošiljke putem kurira, odgovornost prelazi na prodavatelja.
 6. Kupac je dužan provjeriti ambalažu pošiljke kako bi utvrdio bilo kakvo oštećenje njenog sadržaja. U slučaju očitog oštećenja pošiljke, kupac ima pravo odbiti je. U slučaju da kupac primijeti oštećenje ili druge nepravilnosti nakon primitka pošiljke, kupac je dužan odmah kontaktirati prodavatelja.
 7. Kupac prima na znanje da su u ispunjavanju obveza prodavatelja navedeni datumi isporuke indikativni.
 8. Rizik od oštećenja proizvoda prelazi na kupca u trenutku kada je kupac ili njegov zastupnik primio robu.

 

Poštarina i pakiranje

 1. Narudžbe se isporučuju preko prijevozničke tvrtke (kurirske službe) širom EU po izboru kupca. Cijenu prijevoza kupac plaća kao dio narudžbe prema trenutnim cijenama koje su navedene u košarici.
 2. Roba je sigurno upakirana u kutiji tijekom prijevoza. Kupac je pri preuzimanju robe dužan provjeriti neoštećenost i cjelovitost pošiljke i ovo potvrditi na tovarnom listu. Sve kasnije reklamacije za količinom i fizičkim oštećenjem robe neće biti prihvaćene.
 3. U skladu s odredbama § 13. stavke 1) Zakona br. 108/2000 Zb., o zaštiti potrošača u prodaji od vrata do vrata i prodaji putem pošte, sa izmjenama i dopunama (zakon br. 118/2006 Zb.), kupac se slaže o produživanju roka isporuke ako proizvodnja naručene robe ili druge okolnosti to zahtijevaju.

 

Otkazivanje narudžbe

 1. Kupac ima mogućnost otkazati narudžbu telefonom ili e-mailom na support@gettik.com, ako pošiljka naručene robe još nije bila izvršena.
 2. Prodavatelj zadržava pravo otkazati narudžbu ili njezin dio ukoliko:
  – iz tehničkih razloga nije moguće isporučiti robu u traženom roku
  – roba se više ne proizvodi ili ne isporučuje
  – je došlo do značajne promijenje cijene robe od strane dobavljača
 3. U slučaju da će se ova situacija dogoditi, prodavač će odmah kontaktirati kupca kako bi se dogovorio o daljnjim radnjama. U slučaju da je kupac već platio cijenu narudžbe (avansna faktura) ili njezin dio i da između prodavatelja i kupca nema sporazuma o pružanju druge robe iste kvalitete i cijene ili druge alternativne izvedbe, prodavatelj se obvezuje vratiti kupcu u roku od 7 dana na njegov račun ili adresu cijenu plaćenu za robu ili predujam.

 

Odustajanje od ugovora

Odustajanje od ugovora od strane kupca – potrošača

 1. Sukladno odredbama članka 12. zakona o zaštiti potrošača u prodaji od vrata do vrata i prodaji putem pošte (zakon br. 108/2000 Zb.), kupac ima pravo odustati od ovakvog ugovora bez navođenja razloga u roku do 60 radnih dana od dana primitka robe.
 2. U slučaju da je roba izrađena prema posebnim zahtjevima kupca ili je roba bila naručena, nije moguće odustati od ugovora.
 3. Kupac je dužan vratiti robu o svom trošku na adresu prodavatelja, kompletnu, u originalnom pakiranju, s kompletnom dokumentacijom, neoštećenu i čistu, po mogućnosti u stanju i vrijednosti u kojoj je robu primio. U slučaju nepoštivanja ovih pravila za odustajanje od ugovora, prodavač zadržava pravo smanjiti cijenu za odgovarajući iznos. Novac će kupcu biti vraćen u roku od 15 od dana važećeg odricanja od ugovora od strane kupca.
 4. Kako bi se ubrzao postupak odustajanja od ugovora, preporučujemo kupcu da isporuči robu na adresu prodavatelja zajedno s priloženim popratnim pismom s mogućim razlogom odustajanja od kupoprodajnog ugovora (nije uvjet), sa brojem dokumenta o kupnji i brojem bankovnog računa ili informacijom o tome treba li povrat novca platiti u gotovini, čekom ili će biti preuzet za daljnju kupnju.
 5. Kupac priznaje činjenicu da ako su s robom isporučeni pokloni, ugovor o darovanju između prodavatelja i kupca zaključuje se pod uvjetom da ako nastupi potrošačevo pravo na odustajanje od ugovora iz članka 12. zakona br. 108/2000 Zb., darovni ugovor istječe, a kupac je dužan vratiti vraćenu robu i srodne darove.
 6. U slučaju odustajanja od ugovora kupcu će se izdati obavijest o kreditu.

 

Odustajanje od ugovora od strane kupca – poduzetnika

 1. Kupac – poduzetnik ima pravo odustati od ugovora o kupnji i može mu se ponuditi zamjenski odustanak od ugovora o kupnji ovisno o stanju vraćene robe, izgubljenom jamstvu i trenutnoj cijeni vraćene robe. Stanje robe procjenjuje prodavač. U slučaju neslaganja s uvjetima prihvatljivim za obje strane, roba će se vratiti nazad prodavatelju o njegovom trošku. Prodavatelj ima pravo naplatiti kupcu dodatne troškove.
 2. U slučaju odustajanja od ugovora kupcu će se izdati obavijest o kreditu.

 

Jamstveni uvjeti

 1. Jamstveni uvjeti za robu uređeni su Politikom navratka prodavatelja i važećim zakonskim propisima Slovačke Republike.
 2. Dokaz o kupnji služi kao garancija.

 

Završne odredbe

 1. Ovi Opći uvjeti su važeći i stupaju na snagu danom objave na web stranici www.gettik.hr dana 01.06.2020. Prodavač zadržava pravo promjene ovih Općih uvjeta bez prethodne najave.
 2. Bez obzira na bilo koju drugu odredbu ugovora, prodavatelj neće biti odgovoran kupcu za izgubljene profite, izgubljene prilike ili bilo koje druge neizravne ili posljedične gubitke zbog nemara, kršenja ugovora ili prouzrokovane na neki drugi način.
 3. U slučaju da su nadležna tijela Slovačke Republike u cjelini ili djelomično dokazala da su neke odredbe ovih uvjeta nevaljane ili neizvedive, valjanost i primjenjivost ostalih odredbi i ostali dijelovi odgovarajuće odredbe ostaju netaknuti.
 4. Pravni odnosi i uvjeti koji ovdje nisu izričito regulirani, kao i svi sporovi koji proizlaze iz neusklađenosti s ovim uvjetima, uređuju se odgovarajućim odredbama Trgovačkog ili Građanskog zakonika.
 5. Slanjem narudžbe kupac je suglasan da se upoznao s ovim Općim uvjetima, svjestan je prava i obveza koje iz njih proizlaze te se sa njima bezuvjetno slaže. U ime mioWell, d.o.o., je odobrio Ing. Milan Sanitra, predsjednik tvrtke.

0
  0
  Vaša košarica
  Vaša košarica je praznaPovratak u trgovinu
   Calculate Shipping
   Apply Coupon